Grannsamverkan

Grannsamverkan mot brott
Föreningen har gått med i Polisens initiativ för grannsamverkan och har också en representant i NDS Watch, en Facebook grupp vars fokus ligger på att öka tryggheten i området genom informationsutbyte mellan de boende. 

Det viktigaste vi kan göra för att skydda oss mot brottslig verksamhet är att hjälpa Polisen genom att hålla ögonen öppna både när det gäller våra egna trappuppgångar och på vad som händer i området och att rapportera när vi ser något som inte känns rätt. Polisen är tydlig med att de hellre tar emot för många än för få rapporter från boende i området!

Konkreta åtgärder för oss alla i föreningen för att öka tryggheten och förhindra brott:

  • Bekanta er med era grannar och berätta gärna om ni tänker åka bort under längre perioder så att de kan reagera om något händer i lägenheten. Hjälp gärna varandra med att ta hand om posten då detta är ett säkert tecken för en inbrottstjuv att någon är bortrest.
  • Släpp inte in okända via porttelefon (ett antal försök att ta sig in i hus har skett genom att man ringer upp på porttelefonen och hävdar att man är från, t ex UPS)
  • Släpp heller inte in okända genom porten utan att fråga vad de har för ärende i huset (särskilt viktig med tanke på vår automatiska dörröppning). Detta gäller naturligtvis också människor som uppehåller sig i trapphuset. Polisens erfarenhet är att bara det faktum att man blir sedd ofta är tillräckligt för att man skall avstå från att genomföra brottslig verksamhet.
  • Ring direkt till 112 i samband med pågående lägenhetsinbrott: förvarna inte tjuvarna om att de blivit upptäckta genom att öppna dörren, eller gå ut och ropa, etc. – Polisen har mycket lättare att gripa dem om de fortfarande befinner sig i trappuppgången!
  • Rapportera direkt till styrelsen om ni förlorat inpasseringsbricka så vi kan ta bort den från systemet.
  • Lämna inte ut portkoden till utomstående; använd porttelefonen istället (tryck 5 för att släppa in den som ringt på).

Mer information:

Viktiga Länkar

Inbrott i bostad

Samverkan mot brott

Detta är grannsamverkan  

Grannsamverkan i flerfamiljshus

Grannsamverkan i praktiken

DNA-märkning

Tänk som en tjuv (film)

Inventarieförteckning

Utan tillfälle – inget brott

Stoppa tjuven - bostadsinbrott

Brott mot äldre

Försök inte lura mig

Vilka regler gäller för vinterdäck?

Däck

Skydda din cykel

Cykelstöld

Förhindra stöld av bildelar

Stöld av bildelar

Förhindra båtstölder

Båtstöld

Mer information

Polisen

Stöldskyddsföreningen

Brf Djurgårdsstaden 1 | Grannsamverkan