abisko

BRF DJURGÅRDSSTADEN 1

Bostadsrättsföreningen Djurgårdsstaden 1 bildades 2011 med 2011/12 som sitt första verksamhetsår. Föreningens fastighet är belägen i kvarteret Abisko och består av två sammanlänkade hus med ingång från Högviltsgatan 8 (hus 2) respektive Fågelhundsgatan 10 (hus 1). Fastigheten består av 30 bostadsrättslägenheter i varierande storlek (2-5 RoK), är ritad av Equator Stockholm och färdigställdes 2014 av byggnadsfirman Viktor Hanson.

 

Kvarteret Abisko är ett triangelformat kvarter avgränsat av Fågelhundsgatan, Högviltsgatan och Jaktgatan. Som granne med Kungliga nationalstadsparken är kvartersnamnen i området hämtade från andra svenska nationalparker och gatunamnen anspelar på att området varit kunglig jaktmark.

 

Brf Djurgårdsstaden 1 är delägare i samfälligheten Abisko tillsammans med två andra bostadsrättsföreningar och två hyresfastigheter. Samfälligheten har en gemensamt ägd innergård med lekplats, ett separerat miljörum på gatuplan, ett antal sopsugar samt ett stort garage i källarvåningen.

NORRA DJURGÅRDSSTADEN

Omgivningarna är vackra med Kungliga nationalstadsparkens Stora Skuggan och Lill-Jansskogen som närmaste granne. Stadsdelen ligger nära Stockholms centrala delar, till Stureplan tar det 20-25 minuter att promenera, 8 minuter att cykla. Området betjänas av tunnelbana (röd linje från Ropsten) och bussarna 55 och 73.

Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholm stads utpekade miljöprofilområden. Området sträcker sig från Husarviken i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder och är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Totalt planeras för minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser.

Områden som ingår i Norra Djurgårdsstaden är:

 • Hjorthagen
 • Värtahamnen
 • Frihamnen
 • Loudden

Mer om Norra Djurgårdsstaden kan du läsa på:
www.stockholm.se/norradjurgardsstaden
www.ekbladet.se

BOR DU HÄR?

FÖR BOENDE

Vi har samlat en del information som du som boende kan ha nytta av ex. trivselregler, felanmälan, garage, tvättstuga mm.

BEHÖVER DU INFORMATION OM FÖRENINGEN?

TILL MÄKLARE

Till mäklare har vi samlat ihop lite allmän information om fastigheten, stadgar, ekonomiska planer etc.

STYRELSEN

Medlemmar i styrelsen

 • Per Håkansson

  Per Håkansson
  Ordförande
 • Nina Gemvik

  Nina Gemvik
  Sekreterare
 • Patrik Vilhelmson

  Patrik Vilhelmson
  Kassör
 • Stavros B.

  Stavros B.
  Suppleant - IT ansvarig

KONTAKT

Kontaktuppgifter till styrelsen

Bostadsrättsförening Djurgårdsstaden 1

Högviltsgatan 8
115 45 Stockholm

Hemsida skapad av Yun

Brf Djurgårdsstaden 1 | Brf Djurgårdsstaden 1