FÖR BOENDE

Här har vi samlat en del information som du som boende kan ha nytta av ex. trivselregler, information om felanmälan, garage, tvättstuga mm.

Nyheter

Ny hemsida (2017-10-05)

Med anledning av att vi hade problem med uppladdning av filer, allmänna verktyget och funktionaliteten på våran gamla hemsida har vi flyttat hela domänet och gjort om utseendet.

Vi kommer succesivt lägga in mer information/innehåll och hoppas ni har förståelse för att många saker inte kommit upp ännu.

FÖRENINGEN ALLMÄNT

Vänligen kontakta: styrelsen @ brfdjurgardsstaden1.se

Kontaktuppgifter till styrelsen
E-post: styrelsen @ brfdjurgardsstaden1.se
Postadress: Bostadsrättsförening Djurgårdsstaden 1, Högviltsgatan 8, 115 45 Stockholm

Här nedan kan du ladda ner föreningens stadgar

Valberedningens uppdrag
Valberedningen är en grupp medlemmar som får till uppgift att under året arbeta fram förslag till nya kandidater som är lämpliga att sitta i styrelsen.

Det är föreningsstämman som utser valberedning. Ofta utses avgående styrelseledamöter att ingå i valberedningen då dessa besitter kunskap om vad styrelsearbetet innebär.

Valberedningen består av två personer, en från vardera hus. Inför föreningsstämman ger valberedningen sitt förslag till vilka som ska väljas till styrelseledamöter, revisorer och eventuella andra funktionärer.

Årsstämma
Stämman hålls årligen i slutet av Maj. Stämmoprotokollet finns tillgängligt för medlemar på begäran.

Grannsamverkan mot brott – läs mer här.

FASTIGHET & SERVICE

Bopärm?

Varje lägenhet har en egen “bopärm” där väldigt mycket information står om bland annat:

 • Lägenhetens vitvaror
 • Dörrar och fönster
 • Ytskikt såsom golvbeläggning, innertak, väggar, klinkel/kakel och skötselanvisningar
 • Värme, vatten och avlopp
 • Elinstallationer
 • Ventilation

Denna bopärm uppfördes av byggherren vid överlämnandet av fastigheten 2014 och överlämnades till respektive lägenhetsinnehavare. Bopärmen finns således ingen annanstans och bör lämnas över med lägenheten vid flytt. Saknar ni eran bopärm bör ni kontakta den föregående lägenhetsinnehavaren då styrelsen inte har en kopia av just eran bopärm.

Cykelrum
I hus 1 finns ett rum för cyklar och i hus 2 finns två rum för cyklar.

Vi har i dagsläget begränsat med plats för cyklar i våra låsta cykelrum. Det finns dock gott om cykelställ utomhus runt fastigheten t.ex. på innegården och stadens gator.

 

Cykelparkering i garaget
Man får inte parkera sina cyklar nere i garaget på platser som man inte själv hyr. Cyklar och andra saker som står på icke förhyrda platser kan komma att plockas bort utan förvarning.

I dagsläget finns inga ytor speciellt framtagna för cykelparkering i garaget men diskussioner med Q-park pågår gällande ev. framtagande av avgiftsbelagda cykelrutor och MC-parkering (avgift kommer alltså att utgå för de som önskar hyra en sådan plats)

Fastigheten förvaltas av Sveriges BostadsrättsCentrum (sbc).

 

Felanmälan
Felanmälan gällande fastigheten sker via via Brfs Styrelse – email: styrelsen@brfdjurgardsstaden1.se, kontakta inte direkt externa företag.

Observera att respektive medlem står för åtgärder i sin egen bostad

*Vid akuta fel, kontakta alltid SBCs kundtjänst – 0771-722 722, vardagar 07:00-21:00.

Akuta fel kan till exempel vara fel på elanläggningen lägenheten, stopp i toalettstolen, Stopp i golvbrunnen i badrum med stigande vatten eller vattenläckage.

Jourtjänst
Dygnet Runt Fastighetsjour finns på 08-18 70 00. Akutsituationer efter kl 21:00 samt helger.

Miljörum
Kvarter Abisko, där Brf Djurgårdsstaden 1 ingår, förfogar över ett gemensamt miljörum där följande fraktioner finns:

 • Pappersförpackningar
 • Ofärgat glas
 • Färgat glas
 • Metallförpackningar
 • Batterier
 • Lysrör

Dörren till miljörummet låser man upp med sin Aptusbricka

 

Restavfall, plastförpackningar och tidningar
Sopsug finns i anslutning till fastigheten, mellan punkt- och lamellhuset. I dessa kan du sortera:

 • Restavfall (grå färg)
 • Plastförpackningar (gul färg)
 • Tidningar (Blå färg)

Luckorna till sopsugen låser man upp med sin Aptusbricka

Varje lägenhet var från början utrustad med sortering för 3 olika fraktioner under diskbänken. Du väljer själv hur du vill använda dem, utöver detta finns även din avfallskvarn.

 

Grovsopor
För grovsopor finns inget utrymme att tillgå i föreningen. Grovsopor lämnar du gratis på närmaste återvinningscentral. Mer information gällande grovsopor, återvinning och vart du finner din närmaste ÅVC finner du på SRV:s hemsida www.atervinningstockholm.se

Brf Djurgårdsstaden 1 | För boende